Slotervaartziekenhuis B.V. biedt een akkoord aan. Het akkoord houdt in grote lijnen het volgende in:

i. Vorderingen van concurrente crediteuren worden tot en met EUR 5.000 volledig voldaan;
ii. Concurrente crediteuren ontvangen voor zover hun vordering meer bedraagt dan EUR 5.000, nog een aanvullend bedrag.

Tijdens de verificatievergadering, die gepland staat op 2 april 2020 om 10:00 uur in de Van Namenzaal van de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam, wordt over dit akkoord gestemd. Meer informatie kunt u vinden in de brief die u heeft ontvangen en die ook op deze website te raadplegen is. Op deze website kunt u een volmacht verlenen om voor het akkoord te stemmen, zodat u zelf niet naar de verificatievergadering hoeft te komen.

UPDATE: Inmiddels is bepaald dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2020 om 10.00 uur in de Rechtbank Amsterdam. Vanwege de maatregelen in verband met de COVID19-uitbraak kan daarbij slechts een zeer beperkt aantal aanwezigen worden toegelaten. Stemmen voor het akkoord kan door middel van het geven van een volmacht via deze website; u hoeft de vergadering dan niet zelf bij te wonen om voor het akkoord te kunnen stemmen. De beschikking van de rechter-commissaris van 7 april 2020, met daarin meer informatie over de gang van zaken ter zitting, vindt u hier.

Naar Volmacht geven